Muzycy

  • I skrzypce
  • II skrzypce
  • Altówki
  • Wiolonczele i kontrabas

koncertmistrz

Paweł KAPICA

Anna WIECZERZAK

Anna BIADASZ-DOLIńSKA

Bożena BUDZICH

Bożena Budzich

Marta WESTFALEWICZ

I skrzypce

Jacek KOPROWSKI

Adriana ZGAJEWSKA

Grażyna KASPRZYK-GłASZCZ

Arkadiusz POłETEK

Arek Połetek

Anna STROJEK

Anna Strojek

II skrzypce

Karol JUREWICZ

K. Jurewicz

Aneta SZYBOWICZ

Marta SZYRYńSKA-KROT

M. Szyryńska-Krot

Bogusław FUKS

Altówki

Alicja LEONIUK-KIT

Magdalena MIOTKE-BAJERSKA

Miotke-Bajerska

Grażyna MICHALEC

G. Michalec

Sebastian WYSZYńSKI