Informacje

Sprzedaż biletów:

⇒ Informacja Turystyczna Sopot
Plac Zdrojowy 2, Sopot, tel. +48 58 550 37 83

Kasa Opery Leśnej
ul. Moniuszki 12, Sopot, tel +48 58 555 84 11

⇒ internetowy system sprzedaży oraz punkty stacjonarne >>INTERTICKET<< 

przed koncertem (w miarę dostępności miejsc)
kasa biletowa czynna na godzinę przed rozpoczęciem koncertu
sprzedaż wejściówek nie wcześniej niż 10 min. przed rozpoczęciem koncertu

Bilety ulgowe przysługują:

   • uczniom
   • studentom
   • dzieciom do lat 7
   • emerytom
   • rencistom
   • posiadaczom Karty Sopockiej
   • posiadaczom Metropolitalnej Karty do Kultury
   • posiadaczom Karty Turysty
   • posiadaczom Karty Dużej Rodziny
   • osobom posiadającym orzeczenie o lekkim, umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności
   • orzeczenie o całkowitej bądź częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów
   • orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16 roku życia

Zwrot biletów:

⇒ Bilety nie podlegają wymianie ani zwrotowi. Prosimy o przemyślany zakup.
Reklamacje prosimy składać drogą mailową.