Musicians

  • I violins
  • II violins
  • Violas
  • Cello & Contrabass

concertmaster

Paweł KAPICA

Anna WIECZERZAK

Anna BIADASZ-DOLIńSKA

Bożena BUDZICH

Bożena Budzich

Marta WESTFALEWICZ

I violins

Jacek KOPROWSKI

Adriana ZGAJEWSKA

Grażyna KASPRZYK-GłASZCZ

Arkadiusz POłETEK

Arek Połetek

Anna STROJEK

Anna Strojek

II violins

Karol JUREWICZ

K. Jurewicz

Aneta SZYBOWICZ

Marta SZYRYńSKA-KROT

M. Szyryńska-Krot

Bogusław FUKS

Violas

Alicja LEONIUK-KIT

Magdalena MIOTKE-BAJERSKA

Miotke-Bajerska

Grażyna MICHALEC

G. Michalec

Sebastian WYSZYńSKI